Нови находки от Цитаделата на Кокалянски Урвич

В началото на месец юли археолози от Национален исторически музей и Секция за средновековна археология на НАИМ при Българска академия на науките започнаха проучвания в цитаделата на средновековната твърдина. В проучванията участват студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и Нов български университет.

Проучванията и дейностите по облагородяване на обект „Цитаделата на Кокалянски Урвич“ продължават до края на месец юли, финансирани от Столична община – Програма „Култура“.

Още в първите дни на проучването са открити останки от християнски храм. Неговото функциониране се отнася към ХV-ХVІІ век. В руините на храма, наред със стотиците стенописни фрагменти, археолозите попадат на интересни находки. До момента са открити три тройни ажурни наушника, изработени от сребро с псевдо филигран и припоени топчета. Предварителната датировка на накитите е ХV-ХVІІ век, а местонамирането им е върху деструктиралите колони от тухли и хоросан, преграждали олтарната ниша.

Друг важен акцент сред находките е откритото погребение на църковна утвар, почти централно пред абсидата, от изток. В малка яма, частично оградена с дребни камъни, са били погребани кръст и кандило. И двата предмета са изработени от желязо, а трезорирането им трябва да бъде отнесено към времето, след края на функциониране на християнската постройка. Това най-вероятно се е случило в самия край на ХVІІ век или по-късно през ХVІІІ-ХІХ век, като учените отбелязват, че погребението попада във височина над съвременния на сградата терен.

Моля почакайте...