Конкурс за оркестранти за Симфониета "София"

Общински културен институт "Надежда" обявява конкурс за оркестранти за Симфониета „София“, както следва:

Цигулка – 1 бр.,

Виолончело – 1 бр.,

Виола – 1 бр.,

Фагот – 2 бр.,

Обой – 1 бр.,

Валдхорна – 1 бр.,

Тромпет – 2 бр.,

Ударни /тимпани/ – 1 бр.

Статут на ОКИ  „Надежда“ : Общински културен институт

Адрес:  София 1220, бул. „Ломско шосе“ №2

Минимални и специфични изисквания за длъжността: Образование – музикално – средно, бакалавър или магистър.

Начин на провеждане на конкурса: Прослушване

Репертоар на конкурса:

- Първа или последна част от концерт;

- Виртуозна пиеса по избор;

- Оркестрови трудности, зададени 2 часа преди провеждане на конкурса;

- Свирене от пръв поглед;

- Събеседване с кандидатите.

Вид правоотношение : трудово

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурса;

2. Автобиография

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

4. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка;

5. Програма, с която кандидатът се явява на конкурса.

Срок за подаване на документите: от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 7 октомври 2022 г. (петък) 

Място за подаване на документите:  подават се лично  в ОКИ  „Надежда“,  бул. „Ломско шосе“ №2, ет.2, стая №11 – деловодство, където кандидатите имат възможност да се запознаят с характеристиката на конкурсната длъжност.

Дата на провеждане на конкурса: 14 октомври 2022 г. (петък) по график от 09.00 ч. до 17.00 ч.

За информация: тел.: 02 936 25 85, 02 938 61 20

E-mail: oki_nadejda@abv.bg / www. oki-nadejda.com

 

 

 

 

 

Моля почакайте...