Конкурс „Дейност с висока обществена значимост“ за Ученически съвети

Конкурсът "Инициатива с висока обществена значимост" на Столична община е разработен от ученици, членове на Консултативния съвет по политики за младежта (КСПМ) и цели да мотивира и стимулира работата на Ученическите съвети.

Конкурсът награждава вече реализирани през учебната 2019/2020 и 2020/2021 г. инициативи, събития и кампании с висока обществена значимост.

Краен срок: 26 ноември 2021 г.

Формуляр за представяне на инициатива/ събитие/ кампания ще намерите тук.

Моля почакайте...