До 10 август се приемат предложения за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2017 г.

Дирекция „Култура” на Столична община приема предложения за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата за 2017 г., съгласно Статут на наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата, приет с Решение №344 от 22.06.2017 г. на Столичен общински съвет.

Предложенията се приемат до 10 август 2017 г., включително, в областите: Литература; Театър; Музика; Визуално-пластични изкуства; Художествена фотография; Кино; Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда; Критика и журналистика в областта на културата; Танцово изкуство; Фолклорни сценични изкуства; Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства, както и за Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура.

Могат да бъдат номинирани творци/ творчески колективи за конкретно произведение, създадено, представено и реализирано на територията на град София или художествен факт с траен характер и реален принос за културния живот на града за периода 1 юли 2016 г. – 1 юли 2017 г.

За първа година документи се приемат по електронен път, на имейл: nagradi.so@gmail.com 

Документите ще се приемат и в деловодството на Дирекция „Култура” на адрес: София 1000, пл. „Славейков” №4, ет.4, от 10.00 ч. до 17.00 ч.

Предложението следва да съдържа мотивировка на кандидатурата (до две страници), творческа биография на автора/ участниците в авторския колектив, авторски материал или конкретното произведение, повод за предложението, контактна информация за вносителите на предложението и за предложения творец/ творчески колектив.

Материали не се връщат.

Статутът за наградите е публикуван на www.artsofia.bg в раздел АРТ КОНКУРСИ.

За допълнителна информация – тел. 02 988 20 08, Дирекция „Култура” на Столична община.

Моля почакайте...