-

Обществено представяне на постъпилите проекти и решенията на Комисиите за творческа оценка по Програма „Навън“ за 2022 г.

На 17 февруари 2022 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ ще бъдат представени проектите за съвременно изкуство в градска среда, кандидатствали по Програма „Навън“ (Направление 1 – Градска градина – площадка „Мавзолей“ и Направление 2 – „Открито“) на Столична община.

В събитието ще участват представители на дирекция „Култура“ на Столична община и членове на комисиите за творческа оценка по двете направления. Ще присъстват и авторите на двете творби, предложени за финансиране от комисиите – Красимир Терзиев и Минà Минов.

Общественото представяне ще бъде предавано на живо във фейсбук страницата Столица Култура.

Адрес на Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“: „Южен парк – II“, на ъгъла на ул. „Петко Каравелов“ и ул. „Емил Берсински“.

Моля почакайте...