-

Ден на отворени врати в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

24 май 2023 г.

Ден на отворени врати в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

11.00 – 14.30 ч.

Изложба „Идеалът като действителност“

Документална изложба по случай 200 години от рождението на Найден Геров (1823–1900)

Централно фоайе на Националната библиотека

Изложбата се състои от документи и печатни издания за живота и дейността на Найден Геров. Разказът започва с животопис, където накратко са отбелязани по-важни дати и събития от живота на видния възрожденец. Отделено е място на семейството и родното му място, показани са моменти от учителската, книжовната, благотворителната дейност на Найден Геров. В две от таблата са представени документи за част от работата му като вицеконсул в Пловдив и губернатор в Свищов. В експозицията е включен и преписът на Найден Геров на „История славянобългарска“.

ИзложбаОбразите на светите братя Кирил и Методий в графичните колекции на Националната библиотека“

Западно фоайе на Националната библиотека

10 оригинални литографии, гравюри и щампи с образите на първоучителите Кирил и Методий от 1850 г. до началото на ХХ век, част от колекциите на Библиотеката, са представени в изложбата.

 

 

 

 

Моля почакайте...