-

Изложба „Истории от глаголически времена“ в Галерия на открито

От 15 до 29 май в Галерия на открито в градина "Кристал" е екснопирана изложбата „Истории от глаголически времена“, посветена на 1160-годишнината от създаването на глаголическата азбука от св. Константин-Кирил Философ, която се отбелязва през 2023 година. Експозицията е подготвена от екип, ръководен от доц. д-р Явор Милтенов от Института за български език на Българската академия на науките. Изложбата ще бъде открита официално на 15 май от 18.00 ч. 

Често чуваме, че единствено кирилицата е българската азбука, с която сме допринесли за развитието на литературата, езика и културата на редица съвременни държави и за културното многообразие в Европа. Но това не е така, защото България става дом и за глаголицата, донесена от Кирило-Методиевите ученици. По-старата писменост се е употребявала активно в земите, които са били част от Първото българско царство, следи от нейното използване откриваме и по време на византийското владичество, а дори и до края на XIV в. Рядко в публичното пространство се споменава, че именно на глаголица са били извършени много от първите преводи в България и именно тя е служела за преписване на книги, а и в ежедневния живот, столетия наред. Столетия наред високият ѝ авторитет е бил несъмнен.

Целта на изложбата е да се покажат слабо познати аспекти на глаголическата писмена традиция и ролята на България за съхраняването и препредаването ѝ. Експонирани са изображения с висока резолюция на глаголически ръкописи и епиграфски паметници, много от които не са били показвани пред широката общественост, а и пред научна аудитория. Снимковият материал е подбран по такъв начин, че да илюстрира непознати страни от работата и на книжовниците, и на обикновени хора, владеещи писменото изразяване. Друг важен акцент в концепцията на изложбата е документирането на едновременното използване на глаголица и кирилица, което свидетелства за присъствието в образованието и на двете писмени системи. 

Проектът е осъществен като част от Национална научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансиран от Министерство на образованието и науката, и със съдействието на дирекция „Култура“ при Столична община.

           

Моля почакайте...