-

#artscience: Научно-творческа резиденция в Националния природонаучен музей при БАН

#artscience: Научно-творческа резиденция в музея

На 20 февруари започва първата по рода си научно-творческа резиденция в Националния природонаучен музей при БАН, свързваща учени по природни науки и визуални артисти. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община.

За участие в резиденцията са поканени студенти от магистърска програма „Дигитални изкуства“ на Националната художествена академия. В продължение на пет месеца артистите ще бъдат напътствани от научни ментори от Националния природонаучен музей – БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН (ИБЕИ-БАН).
Учени и специалисти по палеонтология, зоология на гръбначните животни
(херпетология, териология, орнитология) и ботаника ще проведат научни лекции, посещения в научните депа и лаборатории, по време на които студентите ще се запознаят с методологията на изследователската работа и ще изпробват научния инструментариум.

Креативността на учените ще бъде провокирана с творчески работилници.
Инициативата цели да се създадат артистични проекти, вдъхновени от теми, обект на научно изследване от учени в двата института на БАН.
Един от разработените проекти ще бъде избран от научно-творческо жури и изработен в материал. Резултатите от резиденцията ще бъдат публично представени в изложба на 30 юни в експозицията на НПМ-БАН.

„#artscience: Научно-творческа резиденция в музея“ се организира от Националния природонаучен музей – БАН в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Националната художествена академия и Фондация "Да Лаб". 

plakat_a3_9

Моля почакайте...