-

"СтолицаЛитература" представя "Романът в ерата на Антропоцена: климатична фантастика и анти-дистопия"

"СтолицаЛитература" е част от Календара на културните събития на Столична община.

"Романът в ерата на Антропоцена: климатична фантастика и анти-дистопия"

25 юни, 19.30 ч., Библиотека на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Лектор: Александър Попов

Модератор: Владимир Полеганов

Лекцията ще проследи скорошните развития в романистиката, предизвикани от изострящата се климатична криза, загубата на биологично разнообразие и социално-политическите последици от тези процеси – с други думи, състоянието на съвременния роман в ерата на Антропоцена, или епохата, в която човекът е основният двигател на геологична промяна. Такива развития са например “климатичната фантастика” и новите форми на утопична и дистопична литература. Чрез тях литературата търси нови наративни стратегии за представяне на глобалните процеси на промяна в климата, за изработване на нови форми на реализъм, които да са адекватни на бързо изменящата се реалност. Макар и тези стратегии да са изключително разнородни – от правдоподобните спекулации на твърдата научна фантастика до символизма на магическия реализъм, – всички те преработват кризите на съвременния свят и на идеята за (не)човешкото в разкази, градящи основата на ново социално-политическо въображение. Утопията днес се равнява на това да избегнем ново масово измиране на видовете, както казва големият утопист Ким Стенли Робинсън. Утопията е анти-дистопия, която не би могла да бъде успешна, ако не включи в себе си гласове и гледни точки, дълго изключвани от литературата – на най-уязвимите, безгласните, на онези, които по една или друга причина са изолирани от процесите, които определят бъдещето на планетата, на жителите на дистопията. Лекцията ще предложи сбит обзор на скорошни романи, които се занимават с тези проблеми, и ще се опита да очертае някои от ефективните стратегии, приложени от авторите им."

Александър Попов преподава езикознание, фантастична и утопична литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Има докторска степен в областта на компютърната лингвистика от Българската академия на науките. Дългогодишен автор и редактор в списанието за фантастика ShadowDance. През 2021 г. работи по интердисциплинарен проект, в чиито рамки изследва художествена литература, включваща изкуствени интелекти като герои и разказвачи. През 2022 г. завършва академична монография на тема „Съвременната утопия в контекста на климатичната криза“.

Моля почакайте...