-

Документална изложба „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобългарска“

През 2022 г. честваме 300 години от рождението на Паисий Хилендарски (1722-1773), останал завинаги в нашата история с прочутото си произведение „История Славянобългарска“. През далечната 1762 г. той създава своята малка книжка, която със своите идеи и съдържание играе решаваща роля за оформянето на българското национално самосъзнание и се възприема като своеобразно начало на Българското възраждане.

Централната библиотека на БАН представя документалната изложба „300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История Славянобългарска“ в Галерия на открито в Градската градина. В 13 табла на български и английски език експозицията представя подробна информация за преписите, поправките и първите издания на Паисиевата творба, съхранявани във фондовете, различните публикации за него на страниците на „Сборник за народни умотворения и народопис“, „Списание на БАН“ и „Периодическо списание на Българското книжовно дружество“, както и изследванията и мненията на експертите в тази област.

Моля почакайте...