-

Заместник-кметовете Мирослав Боршош и Ангел Джоргов обсъдиха реконструкцията на театър „София“ с екипа на общинския културен институт

Мирослав Боршош, заместник-кмет на Столична община в направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“, и инж. Ангел Джоргов, заместник-кмет в направление „Обществено строителство“, се срещнаха на 17 януари с екипа на театър „София“ по повод проекта за основен ремонт и реконструкция на общинския културен институт и сроковете за неговото осъществяване.

В срещата участваха директорът на театър „София“ Ириней Константинов и главният проектант на реконструкцията арх. Ангелов.

Срещата беше инициирана от заместник-кмета Мирослав Боршош във връзка с опасенията на екипа на театър „София“, че има риск дългочаканият и наложителен ремонт да бъде осуетен. Артисти, технически персонал и администрация зададоха въпроси на заместник-кметовете и на главния проектант, свързани с конкретното изпълнение на реконструкцията и сроковете за изпълнение. Те изразиха своето желание реконструкцията да започне възможно най-скоро.

Мирослав Боршош увери събралите се артисти, технически и административни служители, че лично се ангажира с успешната реализация на ремонта в планираните срокове и ще защитава интересите на хората от театъра. Боршош заяви, че провокациите и политическото говорене не са допустими по темата и не са в интерес на театъра и публиката. Заместник-кметът подчерта, че за него и за ръководството на Столична община този ремонт е кауза, която ще бъде изпълнена успешно и с грижа за хората, работещи в театъра.

В подкрепа на думите му се присъедини и инж. Ангел Джоргов, който представи проекта и етапите на реализацията му. По време на реконструкцията ще се изпълнят мерки за енергийна ефективност на сградата, ще бъдат почистени скулптурните пластики, които се намират на  фасадата, а облицовката ще бъде подновена с материал от естествен камък и фасадата ще бъде запазена в оригиналния вид.

Ключов елемент от реализацията на проекта е въвеждането на мерки за енергийна ефективност, цялостен ремонт на покрива, подмяна на остарялата дограма, модернизация и осъвременяване на начините за отопление на сградата, включително и изграждане на радиаторно отопление на общите помещение и цялостна климатична инсталация, цялостна подмяна на електрическата, ВиК и отоплителна инсталация. С изпълението на тези  дейности се очаква драстичен спад в месечните разноски за отопление, с което ще се даде възможност за пренасочване на средствата към дейности, свързани със същинската дейност на театъра. 

В резултат на ремонтните дейности ще бъдат обособени над 15 нови помещения във вътрешността на сградата, без за това да се налагат конструктивни изменения. Новите помещения ще подобрят средата за работа на театралните работници, ще разширят обхвата на дейностите им.

Театър "София" ще стане напълно достъпен за хора в неравностойно положение.

Ангел Джоргов поясни, че в края на месец декември 2021 г. е открита процедура за провеждане на обществена поръчка за изпълнител на ремонта. Срокът за подаване на оферти е 24 януари 2022 г., а крайната дата за изпълнението му е 31 декември 2023 г.

Моля почакайте...