-

"Състояния на идеологията" – изложба в Музея на изкуството от периода на социализма

Изложба "Състояния на идеологията" 

14 януари – 15 май 2022 г.

 

Музей на изкуството от периода на социализма

ул. „Лъчезар Станчев“ №7

 

На 14 януари в Музея на изкуството от периода на социализма се открива изложба с двадесет и девет произведения от чуждестранния раздел на колекцията на Националната галерия, които имат отношение към идеологията на социализма през втората половина на ХХ век.

"Състояния на идеологията" има за цел да покаже официалното лице на изкуството, битуващо под общия знаменател на идеологическата доктрина, но и да предложи съвременна перспектива към периода. Опорните точки на такава концепция са в националните особености на отделните художествени школи, както и в присъствието на тематично-сюжетни интерпретации, разкриващи по-малко известните лица на това изкуство.

Събирането на тези творби започва в началото на 70-те години на миналия век, като в най-голямата си част те са придобити чрез откупки от Международната изложба на реалистичната живопис в София. Първото издание на този художествен форум е през 1973 г. и се провежда през три години до края на 80-те години. В него участват предимно художници от бившия социалистически лагер, както и автори от Великобритания, Франция, Италия, Белгия, Западен Берлин, Швеция, Дания,
Аржентина, Бразилия, Япония и др.

Сред акцентите в експозицията е картината „Писмо от фронта“ на съветския живописец Александър Лактионов (1910–1972) – работа, смятана за един от еталоните на социалистическия реализъм и едно от най-репродуцираните произведения на изкуството в бившия Съветски съюз.

В изложбата могат да се видят няколко картини на кубинския художник Кармело Гонзалес (1920–1990), радващ се на широка популярност в България чрез участията си на Триеналето на реалистичната живопис. Кубинското изкуство след революцията от 1959 г. придобива своеобразни черти, като съчетава древни местни традиции, някои от принципите на художествените течения на ХХ век и идеологическите парадигми на марксистките идеи.

Интересна част от изложбата е и малката колекция от виетнамска лакова
живопис – технология с хилядолетни традиции, която след победата на социализма във Виетнам се превръща в пропаганден инструмент. В тези едновременно живописно-изящни и носещи чертите на неподправен примитивизъм творби можем да видим жанрови сцени на труд и ритуали, както и батални сцени от войната във Виетнам.

Куратор на изложбата е Николай Ущавалийски.

 

На снимките:

Георги Димитров поздравява нова България, 1983

Виеслав Гарболински (1927 – 2014), Полша

 

Писмо от фронта, 1951

(авторско копие на картината от 1947г., Третяковска галерия, Москва)

Александър Лактионов (1910 – 1972), Русия (СССР)

 

На България, моята скъпа приятелка, 1980

Кармело Гонзалес, (1920 – 1990), Куба

 

Поезия. Социализъм, 1973

Кармело ГОНЗАЛЕС (1920 – 1990), Куба

 

Празник на еленовъдите, 1969

Иван Петухов (1922 – 1993), Русия (СССР)

 

Приемане в комсомола, 1949

Сергей Григориев (1910 – 1988), Украйна (СССР)

Моля почакайте...