-

Прием на предложения за включване на инициативи в Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

До 24 януари 2022 г., включително, се приемат заявления за включване на културни прояви в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ на Календара на културните събития на Столична община за 2022 г.

За „Стратегическите събития“ могат да бъдат предложени инициативи, които имат реализирани най-малко пет последователни успешни издания на територията на Столична община, за „Значими събития“ - поне три последователни успешни издания на територията на Столична община.

Предложения ще се приемат само по електронен път на сайта: https://kultura.sofia.bg/calendar/. Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail, с куриер, на хартиен носител и др. не се приемат.

За да бъде подадено заявление по електронен път, организацията трябва да има предварителна регистрация в системата. За да бъде направена регистрация, на e-mail: kalendar.kultura.so@gmail.com трябва да се посочи име и БУЛСТАТ/ЕИК на юридическото лице, което ще подава заявление. Юридическите лица, които вече имат регистрация по Столична програма „Култура” в периода 2015 - 2021 г., следва да използват същия акаунт за достъп.

Срокове за останалите раздели в Календара на културните събития на Столична община за 2022 година:

За раздел „Лятна програма” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 март до 1 април 2022 г. през електронната система;

За раздел „Открити сцени – логистична и/или финансова подкрепа” – заявления за включване на събития ще се приемат от 1 до 31 март 2022 г. на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“;

За раздел „Събития на Столична община“ – заявления за включване на събития се подават през цялата година на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“;

За включване на изложби в „Галерии на открито“ – предложения се подават през цялата година – на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“, придружен от визуален материал на електронен носител;

За включване в програмата на „Амфитеатър с полифункционална сцена - в парк НДК“ – заявления се подават на хартиен носител в деловодството на дирекция „Култура“ през цялата година, минимум един месец преди реализацията на събитието, но не по-късно от 10-о число на предходния месец.

Моля почакайте...