-

Изложба "Морфология на пространството" в галерия "Райко Алексиев"

Съюзът на българските художници представя изложбата "Морфология на пространството"

9 – 21 декември, галерия „Райко Алексиев“ – СБХ

Участници: Бригите Хайнтце, Димитър Генчев, Елена Велкова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов, Цветан Кръстев

Идеен проект на A&G Art Meeting

Куратор: Мартин Трифонов

 

Проектът „Морфология на пространството“ на галерия A&G Art Meeting представя творческите търсения на автори, интерпретиращи дълбочината и богатството на смисли и съдържания в тази тема.

Участниците Бригите Хайнтце, Димитър Генчев, Елена Велкова, Мартиан Табаков, Мартин Трифонов и Цветан Кръстев са представители на различни поколения – млади, активно търсещи художници и утвърдени визуални артисти със значимо присъствие в българската и световната художествена сцена, но всички със силно изразена творческа индивидуалност. Обединени в едно пространство от обща концепция, те представят своите концептуални и пластични подходи към темата в многообразие от медии (живопис, скулптура, рисунка, инсталация, видео) и поетично-метафизични или абстрактно-експресионистични съдържания, ескалиращи до остротата и директността на неоекспресивна фигуралност. Експериментът с материал, колорит, фактура, форма, образ и сюжетът, доколкото съществува, са по-скоро функции на психологическата организация на внушението в картинното и експозиционно пространство.

Наташа Ноева (откъс от текста към изложбата)

 

Моля почакайте...