-

СГХГ представя изложбата "Анастас Дудулов и неговото време"

Изложба "Анастас Дудулов и неговото време", посветена на 130 години от рождението на скулптора

Софийска градска художествена галерия, 7 декември 2021 г. – 20 февруари 2022 г.

 

През 2022 г. се навършват 130 години от рождението на Анастас Дудулов – име, известно в българското изкуствознание, но личност и творчество – непознати и непроучени.

Основавайки се на запазения архив на скулптора и със стремеж за максимална пълнота, настоящото изследване и изложба представят изкуството на Дудулов, систематизират творбите му, ситуират ги в неговото художествено развитие, възстановявайки творческия път на автора. Скулптурата на Анастас Дудулов отразява посоките, тенденциите, идеите, увлеченията на своето време.

Неговият най-активен творчески период съвпада с най-динамичните в художествено отношение десетилетия у нас, това е времето между двете световни войни. Опиращ се на традициите в българското изкуство, обогатен с нов поглед от досега с европейското художествено развитие, изразител на родната тематика у нас и дълбоко свързан с народа, на когото посвещава толкова много образи, скулпторът създава едно безспорно разнообразно по съдържание и жанр творчество. За по-пълното разбиране на пластическите решения и идейното съдържание в скулптурата му е важно тя да бъде разглеждана в своя контекст. Така по-ясно се очертават явления и процеси в художествения живот у нас от първата половина на ХХ век, изпъкват тенденции и посоки, за чието формиране и разивитие Дудулов дава своя принос. Именно с тази идея в настоящата изложба са представени произведения и на други автори, негови съвременници. Това кураторско решение дава възможност за интересни съпоставки и разкрива важни аспекти от развитието на пластическия език в българското изкуство през първата половина на ХХ век.

Изложбата, включваща над 80 произведения, се реализира в партньорство с Държавна агенция „Архиви“ и с участието на творби от Националната галерия, Художествена галерия „Станислав Доспевски“ – Пазарджик, Художествена галерия „Димитър Добрович“ – Сливен, Художествена галерия – Казанлък, Художествена галерия – Русе, Национален военноисторически музей, Национален литературен музей и частни колекции.

Освен скулптури на Анастас Дудулов, са представени и работи на Иван Лазаров, Кирил Шиваров, Андрей Николов, Мина Иванов, Пандо Киселинчев, Васил Зидаров, Костадин Дивчев и др.

 

На снимките:

Анастас Дудулов (1892 – 1971)

Бюст на мъж (брат на скулптора), 1921

Галванизиран гипс

Централен държавен архив

 

Анастас Дудулов (1892 – 1971)

Скръб, 1919

Тониран гипс

ХГ – Казанлък

 

Анастас Дудулов (1892 – 1971)

Войнишки поход (из цикъл „Война”), 1933 – 1934

Дърво

ХГ „Станислав Доспевски“ – Пазарджик

 

Анастас Дудулов (1892 – 1971)

Маска – портрет на Бинка Златарева, 1930

Теракота, патина

СГХГ

 

Анастас Дудулов (1892 – 1971)

Усилни години

мед

ХГ – Русе

 

 

Моля почакайте...