-

Галерия "Сердика" представя Marketspace - мултимедийна сайт-спесифик инсталация на Елизабет Талауер

Галерия "Сердика" представя Marketspace - мултимедийна сайт-спесифик инсталация на Елизабет Талауер

От 5 ноември до 3 декември Галерия "Сердика" ще покаже многокомпонентната инсталация, разположена в цялото галерийно пространство. Състои се видео, текстилна композиция, скулптурна интервенция и водопад от информация от копирна хартия и рефлективни елементи. Във филма динамична серия от образи се преливат един в друг, като свързват и интерпретират история и бъдеще в символи и абстракции.

Marketspace/„Пазарно пространство“ интерпретира темата за прехода от marketplace пазар към marketspace.

"С навлизането на дигиталните технологии, класическата форма на стокова размяна или фактическият пазар се измества напълно от виртуални форми на обмен", казва Елизабет Талауер. И допълва, че алчността, страхът, очакванията и обстоятелствата са определящите фактори на цялата пазарна психология.

Моля почакайте...