-

Започва записването за Есенно студио по литературен превод 2021

unnamed_12

Есенно студио по литературен превод

24 - 26 септември 2021 г. и 1 - 3 октомври 2021 г. 

Краен срок за заявка за участие: 7 юли 2021

Есенното студио по литературен превод предлага разнообразна програма от практически занимания върху превода, лекции и дискусии, които ще обогатят уменията на участниците, ще разкрият нови похвати и подходи, ще дадат ценни насоки за редактирането, общуването с издатели и други практически и кариерни аспекти на професията.

Студиото е насочено както към преводачи в ранен етап на кариерното си развитие, така и към професионалисти с натрупан опит и публикации. Преводите на участниците са обект на специално внимание и обсъждане в малки групи. 

Програмата на Студиото е подходяща за преводачи от всички езици на български. В допълнение, тази година организаторите предлагат и обособен модул „Фокусен език: полски“ за преводачи от полски на български език.

Програма на Студиото

Модул 1: Многоезикови „кошери“ по превод и редактиране 
Работилници за литературни преводачи от всякакви езици на български. Сесиите ще се ръководят от утвърдени преводачи и ще се фокусират върху преводите на участниците и върху различни, извличани от тях, проблеми. Основни акценти ще са техники на саморедактиране и редактиране, контекстуализиране на преводен текст в българска среда, подходи при различни стилове и регистри.

Модул 2: Фокусен език полски 
Работилници за литературни преводачи от полски на български език. Включва съвместна работа в малка група и обсъждане с опитни водещи на преводите на участниците, както и екипно „консенсусно“ превеждане на художествен текст. Всеки преподавател ще приложи свои собствени концепция и подход спрямо целите на дадената група и спецификите на избраните текстове.

Модул 3: Лекции, дискусионни панели, работилници 
Следобедните занимания за участниците и от двата модула включват лекции и дискусии, посветени на различни теми като редактиране, полезни преводачески ресурси, нови технологии, представяне на непознат текст пред потенциален издател, сключване на договори с издатели и др.

Кандидатстване и условия
За да кандидатствате, изпратете имейл, в който посочвате за кои модули кандидатствате и какво очаквате от Студиото, както и автобиография и откъс от ваш превод до 2 стр. (моля, приложете и изходния текст, който не трябва да има друг превод на български език). Имайте предвид, че това ще бъдат и преводите, върху които ще работите по време на Студиото. Организаторите съветват да изпратите текст, върху който работите в момента или върху който все още ще работите през септември-октомври 2021.

Таксата участие за Модул 1 и Модул 3 включва 6-дневно обучение, кафе-паузи и социални събития. Пълната цена за двата модула е 220 лв., а за един модул – 140 лв.

Участниците в Модул 2 с полски език имат право на стипендия, покриваща таксата-участие, благодарение на партньорството с Полския културен институт.

За въпроси и изпращане на заявки за интерес –veronicapetrova@npage.org - Вероника Петрова, координатор.

Краен срок за заявка за участие: 7 юли 2021 г.

***

Програмата е разработена на база партньорство с Британски център за литературен превод - Университета на Източна Англия.

Студио по литературен превод 2021 се осъществява с финансовата подкрепа на Полски институт в София и Национален фонд „Култура“.

Моля почакайте...