-

Изложба "Пластдемия: Моретата и океаните също имат нужда от ваксина"

PLASTDEMIA 1

От 21 юни до 5 юли 2021 г. Националният природонаучен музей при БАН представя изложбата "Пластдемия: Моретата и океаните също имат нужда от ваксина", посветена на борбата със замърсяването с пластмаса в Галерия на открито в градина "Кристал". 

Пластмасата вече е неизменна част от ежедневието ни и за много хора е почти неизбежна, а ограничаването ѝ често представлява трудност, свързана с промяната на вече изградени навици. Това, което прави пластмасата полезна, е точно това, което я прави и вредна: тя е устойчива. Същевременно, колкото е по-малка една пластмасова частица, толкова повече организми могат да я погълнат. По този начин микропластмасата се предава от организъм на организъм по цялата хранителна верига, като най-голямо количество се акумулира в хищника на върха на пирамидата на съответната екосистема и най-често това е човекът. 

Има ли технологични решения за намаляване на замърсяването с пластмаса, какви препоръки, съвети и добри практики за ограничаване на пластмасовите отпадъци може да следваме в ежедневието си и предвижда ли Европейският съюз нови регулаторни механизми за справянето с проблема.

На всички тези въпроси може да откриете отговорите в постерната изложба „Пластдемия: Моретата и океаните също имат нужда от ваксина“ на Националния природонаучен музей при БАН. Запознайте се с най-новите данни и решенията, които предлагат учените и специалистите по опазването на природата от цял свят.

Изложбата се организира съвместно със Столична община.

Моля почакайте...