-

142 години Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

 142 години Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий". На многая лета!

Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” отбелязва 142 години от основаването си на 10 декември 2020 г. Тя е най-голямата библиотека в страната и най-старият културен институт в следосвобожденска България. Във фонда й се съхраняват близо 8,5 милиона документи.

 Поздравление на доц. д-р Красимира Александрова - Директор на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий” по случай празника. 

Поздравителни адреси за празника на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" от други държавни и чуждестранни интитуции вижте тук: http://nationallibrary.bg/wp/?page_id=69812 

Моля почакайте...