-

Изложба „150 години издателска дейност на Българската академия на науките” в Градската градина

01-scaled

На 2 ноември 2020 г. в 15.00 ч. в Галерия на открито в Градската градина пред Народния театър "Иван Вазов" ще бъде открита изложба, посветена на 150-годишната издателска дейност на Българската академия на науките (БАН). Началото на тази дейност на най-старата научна организация в България започва в далечната 1870 г., когато в Браила (Румъния) излиза книжка Първа на „Периодическо списание" на Българското книжовно дружество (БКД).

На двайсет и осем пана в изложбата са показани емблематични издания, илюстриращи книжовната дейност на:

  • Българското книжовно дружество в Браила (1870 – 1878) и София (1878 – 1911);
  • Българската академия на науките – след  преименуването на БКД в БАН (1911 – 1940);
  • Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) – след преименуването на БАН (1940 – 1947);
  • БАН – след преименуване на БАНИ в БАН (1947 – 1989)  и след 10.11.1989 г. до днес.

Изложбата е подготвена от редакцията на „Списание на БАН”, Централната библиотека на БАН и Академичното издателство „Проф. Марин Дринов”.

Моля почакайте...