-

Представяне на двутомника „Къщите (още) говорят“ в Столична библиотека

за Къщите (още) говорят

Новото издание на успешния двутомник с историите на 660 знакови къщи и сгради, построени и обитавани от Освобождението до 1944 г. от знаменити българи, строители на съвременна България, ще бъде представено в Литературния клуб на Столична библиотека на 31 октомври 2019 г. от 18:30 ч.

Библиотеката на София подпомага в продължение на 6 години с навременна и изчерпателна информация изследването на авторите на двутомника, под заглавия „Къщите говорят“ и „Къщите още говорят“.

Богато илюстрираните очерци с красива полиграфия и подобаваща хартия са издание на Нов български университет.

Моля почакайте...