-

В памет на словото – 90 години от рождението на Йордан Радичков

article

24 октомври, четвъртък, ОКИ „Красно село”, 18 часа

В памет на словото – "Юбилейни вечери на бележити представители на българската литература" – 90 години от рождението на Йордан Радичков

Моля почакайте...