-

Представяне на книгата "Театърът, наречен "Надежда"

4_5

Представяне на първите 100 години от историята 
на театралното дело във Велико Търново. 

21 Март (сряда), 16:00 ч.
Национална Библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Автор на документалното изследване е актьорът Иван Митев, който в продължение на години е събрал купища архивни фотографии и документи, много от които са публикувани за първи път в книгата "Театърът, наречен "Надежда". Тя е посветена на 120-годишнината от рождението на Константин Кисимов.

Книгата представя документи и снимков материал за историята на търновския театър от 1887 г., когато се помещава в читалище „Надежда”, до преместването му в съвременната сграда през 1972 г.

До 400 представления годишно са играни на сцената на театъра в периода от 1959 до 1963 г. Правени са от 12 до 14 музикални и драматични постановки, разкрива авторът. Значим принос има книгата за представянето и възстановяването на програмите, снимките, афишите и поканите на всички спектакли от 1952 г. до днес.

Представянето е част от Софийския театрален салон и част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля почакайте...