ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА 2019 НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичната община обявява Сесия за програмно финансиране на проекти по Програмни приоритети за 2019 г. – Програма за развитие на физическото възпитание и спорта (2016 г. – 2020 г.).

Кандидатстващи институции – образователни институции (детски градини, училища), частни детски градини и училища, районни администрации и малки населени места, читалища, спортни клубове (СК), неправителствени организации (НПО), младежки организации.

Краен срок за представяне на проектните предложения – до 5 март 2019 г., 17.30 ч. в деловодството на Столична община, ул. „Московска” № 33.

Допълнителна информация и пълен пакет документи са публикувани ТУК.

За въпроси относно изисквания при кандидатстване с проектни предложения: Невена Димитрова, главен експерт, дирекция "ПИСТ"

Моля почакайте...