КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА (за периода 1 юли 2017 г. – 1 юли 2018 г.)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

(за периода 1 юли 2017 г. – 1 юли 2018 г.)

 

/Съгласно чл.7, ал.9 от Статута за Наградите на Столична община за ярки постижения в областта на културата/

 

За „Специалната награда на София”:

·       Принос за развитието на културата в национален мащаб

·       Цялостен творчески принос в обогатяването на културния живот на София

·       Ярко творческо присъствие и професионална активност

·       Безспорен авторитет сред гилдията и гражданството

 

За Наградите в 11-те области:

·       Конкретно произведение, допринасящо за изграждане творческия образ на София

·       Открояващо се постижение на творци/ творчески колективи, работещи на територията на Столична община, което е художествен факт с принос за културния живот на София /в периода 1 юли 2017 г. – 1 юли 2018 г./, характеризиращо се с:

       -         Популяризиране на ценности от културно-историческото наследство или съвременното изкуство

       -         Ангажиран поглед към специфичната културна среда на столицата

       -         Цялостно представяне пред публика

       -         Широк положителен отзвук сред гилдията, потребителите на културни продукти и медиите в национален мащаб

       -         Насърчаване на европейското измерение на културата

       -         Ефективност по отношение на социалното и икономическото въздействие

       -         Иновативност и оригиналност

Моля почакайте...