Календар на културните събития на Столична община за 2018 г.

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2018 г.

С Решение № 811 от 21.12.2017 г. Столичният общински съвет прие Календар на културните събития на Столична община за 2018 г.

Календарът е публикуван на:https://kultura.sofia.bg/calendar/ 

Моля почакайте...