-

ВОХ2 - съвместна изложба на Дарина Цурева и Георги Георгиев

Съюзът на българските художници представя BOX2 – съвместен проект на Дарина Цурева – рисунка-гравюра на стъкло и Георги Георгиев – фотография.

До 3 декември 2021 г. в галерията на СБХ – „Шипка“ 6, зала 1Б

 

Проектът BOX, както бе казано при първото представяне на проекта през 2010 г. в галерия-книжарница „София прес“, изследва понятието КУТИЯ, а изобразителните търсения целят достигане до същността на връзката предмет – пространство – обвързаност.

Проектът BOX2 си поставя за цел да разшири тази връзка, включвайки и емоцията като мощен фактор, активиращ творческия импулс и процес. Така търсенията вече са на ниво емоция – предмет – пространство – обвързаност, като последната дума отново ще има емоцията.

Моля почакайте...