-

Фестивалът за свободен театър АСТ представя интердисциплинарния проект "Телепорт"

Фестивалът за свободен театър АСТ представя "ТЕЛЕПОРТ" - интердисциплинарен проект 

Копродукция
Studio Phormatik и Derida Dance Center
България

20 ноември, 19.30 часа, "Сцена Дерида"

ТЕЛЕПОРТ е пърформанс, резултат от взаимодействието на танц и технологии, чието действие паралелно пренася зрителя от сценичната среда към дигиталното пространство и обратното. Пърформансът фокусира вниманието върху прехода към "новия свят" и задава въпроси свързани с това доколко истинно е свързването чрез съзнание в отсъствието на материя. Изследвайки два паралелни свята през невидимото, проектът търси кое е изначално: материя или съзнание?
При разглеждане на информация за система от пренос на квантови частици, които винаги са в различно състояние, физическото движение развива комуникация между фотони и код, като интегрира допълнителна стойност в дигиталната среда.

Фестивалът за свободен театър АСТ се реализира с подкрепата на Столична община.

 

Моля почакайте...