-

Дарителски сайт Кауза.бг – проект на Националния дарителски фонд „13 века България“

Кауза.БГ е проект на Националния дарителски фонд „13 века България“, в който всеки може да предложи родолюбива и общественозначима кауза. Всеки може да сподели своята идея, да я развие сред съмишленици и да потърси обществена подкрепа, за съграждането на стойностен проект. А Фондът ще бъде естествен гарант за честното събиране и разходване на средствата. Националният дарителски фонд „13 века България“ вече 40 години поддържа възрожденския дух на дарителството и щедрото родолюбие.

КауЗа.БГ е широко отворен за сърцати личности и организации, защото претворява и надгражда изначалната идея на НДФ „13 века България“, залегнала в закон за създаването му, който регламентира точно неговата дейност.

Подробности за дарителската мисия на Фонда ще намерите тук.

Дарителският сайт предлага възможност всеки да популяризира обществено значимата си идея или да подкрепи такава според възможностите си. Но творческото вдъхновение не е достатъчна причина добрата кауза да намери място на платформата. Необходим е набор от задължителни документи, които да гарантират безупречна обосновка и финансов контрол за всеки етап от кампанията. А сподвижниците на каузата могат да следят онлайн какъв процент от сумата, която се изплаща след края на обявения срок, е събран.

Необходимите стъпки и документи за създаване на кауза можете да откриете тук.

 

Моля почакайте...