-

Изложба „Вазов в София“ в Галерия на открито в Градската градина

Народният театър „Иван Вазов“ ще отбележи 100-годишнината от смъртта на своя патрон с изложба в Градската градина.

На 17 септември от 11.00 ч. в Галерия на открито пред театъра ще бъде открита изложбата „Вазов в София“, подготвена от драматурзите в театъра Мирела Иванова и Светла Панчева с подкрепата на Столична община.

Експозицията представя в снимки, документи, художествени и документални текстове живота на националния ни класик и писател Иван Вазов в столицата на освободена България. 

Но връзката между писателя и града не е просто разказ за едно местоживеене, а епос за София като обиталище на Вазовия дух и слово. Той се установява трайно в столицата ни през 1899 г., населява различни квартири, а през 1895 г. построява собствения си дом на ъгъла на улиците „Раковски“ и „Вълкович“ и живее и работи в този дом до смъртта си през 1921 г.  

Пристрастен към градежа и устрема в развитието на столицата на свободна България, Иван Вазов се превръща и в своеобразен летописец и вдъхновен свидетел на всичко случващо се, на всяко нововъведение в града, който обиква и пренаписва в своите „драски и шарки“. Всекидневните му разходки из улиците на София, из Борисовата градина, до любимите му Княжево и Банкя, до многописваната и боготворена Витоша, се превръщат в насъщни вдъхновения за неуморния му творчески труд. Вазов запомня завинаги София в своите думи, съхранява паметта й, жителите й, размаха на нейната модернизация, на културния й и светски живот.

В софийския си дом, в кабинета си на втория етаж, на простата дървена маса, покрита със зелено сукно, Иван Вазов създава някои от знаковите си творби: сборниците с разкази „Видено и чуто”,  „Пъстър свят” и „Утро в Банки”, поетичните книги „Легенди при Царевец”, „Под гърма на победите”, „Песни за Македония”, „Люлека ми замириса”, „Не ще загине“, комедиите „Вестникар ли?” и „Службогонци”, историческите драми „Борислав”, „Към пропаст”, „Ивайло”, а в последните дни и часове от живота си  работи над пиесата „Престолът”.

„Поетът беше извънредно работлив. Работеше и дене, и ноще. Беше в състояние с часове да стои като закован при писмената си маса. Зная го като човек, съсредоточен в работата си“, спомня си брат му Борис Вазов.

Изложбата „Вазов в София“ разказва за взаимната любов между писателя и неговите съвременници, между писателя и театъра, между писателя и народа, който осиротява духовно след смъртта му. Неслучайно на гърба на всяко от 14-те табла са поставени откъси от Вазовите разкази за София. Тя ще бъде официално открита от драматурга Мирела Иванова.

Моля почакайте...