-

Две анкети в помощ на творците в областта на визуалните изкуства

132289309_2897338867162304_2853799143046290618_o

Кризата породена от пандемията от коронавирус изправи сектора на културата пред редица предизвикателства. Рискът от неустойчивост в сектора на визуалните изкуства се задълбочи от обявяването на извънредно положение и периодичните затваряния, които затрудниха функционирането на организациите и отделните професионалисти. На преден план излязоха още по-отчетливо въпроси и проблеми, които в продължение на години и десетилетия се споменават между редовете и които касаят базисните условия на труд в сферата. В много отношения наблюдаваме как практиките на работа се разминават с административните и нормативните изисквания. Периодът също така ясно показва необходимостта от по-дългосрочно стратегическо финансиране на независимия сектор, което би подпомогнало неговата устойчивост, би допринесло за развитието на художественото съдържание и публиките и би насърчило пазара.

Столична община, Министерството на културата и други общини и институции в България предприеха целенасочени мерки за подкрепа на артистите и културния сектор. Част от тях бяха социални, а други бяха отклик на нуждите на сектора, които съществуват от десетилетия. В сферата на визуалните изкуства имаше възможност за достъп до малки грантове за индивидуални проекти както чрез програмите на Столична община, така и чрез новата програма „Творчески инициативи“ на Национален фонд „Култура“; създаде се нова програма „Визуални изкуства“ към Министерството на културата; редица организации бяха бенефициенти и на първата по рода си Едногодишна програма за подкрепа на организации.

Какво е състоянието на сектора и условията на труд в него след една година? Каква част от хората са имали достъп до програмите? Създадена ли е по-голяма устойчивост на организациите, как те са реагирали на актуалните обстоятелства и какво им се е наложило да променят? Каква е оценката за новосъздадените програми за подкрепа?

Това са част от въпросите, които анкетите „Условия на труд и професионална квалификация във визуалните изкуства“ и „Условия на работа на организациите в независимия сектор на визуалните изкуства“ поставят.

Анкетите са създадени в рамките на проект, иницииран от представители на сектора на културата и се осъществява от фондация „Син куб“ в партньорство с Лаборатория за култура и социални взаимодействия „Форма“. Резултатите от тях ще бъдат анализирани с експерти в областта на културните изследвания и политики от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Те ще бъдат публикувани на изграждаща се в рамките на проекта платформа за дискусии, ресурси и споделяне на добри практики в областта на визуалните изкуства.

Данните, получени от анкетите ще дадат важна обратна връзка за проблемите, с които се сблъскват индивидуалните професионалисти и независимите организации в сектора, както и ще обогатят знанието за техния профил и начин на работа. Резултатите ще бъдат ценен ресурс както за самия сектор, така и за държавната и общинската администрация.

Първата анкета е фокусирана върху индивидуалните професионалисти в областта на визуалните изкуства. 

Анкетата може да попълните тук

Втората анкета е фокусирана върху организациите в независимия сектор и ефекта от предприетите през изминалата годината мерки.

Анкетата може да попълните тук

Проектът е иницииран от представители на сектора и се осъществява от фондация „Син куб" в партньорство с Лаборатория за култура и социални взаимодействия „Форма". Проектът е подкрепен от програма „Публики“ на Национален фонд „Култура“. Негови партньори са още Съюзът на българските художници, Музеят за история на София, Асоциация Дебати и Столична община. 

Моля почакайте...