-

Благотворителна изложба за деца с тежки увреждания

--IMG_20191020_122452

Благотворителна изложба за деца с тежки увреждания

„Проджект лаб“, зала „Европа“, етаж 2

бул. „Княгиня Мария Луиза“ 58

9 – 30 ноември 2019

Откриване: 9 ноември, събота, 17 часа

Изложбата се организира по инициатива на авторите и с подкрепата на Съюза на българските художници.

Организаторите не биха искали тази изложба да се възприема като артистичен акт, а да бъде повод и средство повече хора да бъдат мотивирани и да помогнат на децата и младежите с тежки увреждания от два центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТДМУ) в София – „Слънце“ в кв. Слатина и „Св. Стилиян“ в жк „Люлин“.

Това е осемнадесетата от традиционните благотворителни изложби по инициатива на членове на СБХ. Каузите през годините са били насочени към подпомагане на грижата за деца, включително медицинска, като средствата са били предоставяни на отделение по неонатология.

Изложбата включва близо 60 картини. Освен чрез покупка, на децата може да се помогне чрез парични и предметни дарения.

***

Повече информация за ЦНСТДМУ „СЛЪНЦЕ“ - СЛАТИНА И ЦНСТДМУ „СВ. СТИЛИЯН“ - ЛЮЛИН

Ние откриваме красотата на различието,

възприемаме го като изненада,

придаваме значение на неговата уникалност

и отваряме пространство за развитие.

В Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) в жк „Люлин“, София, са настанени 6 деца (от 5 до 15 години) с интелектуални затруднения и проявяващи психично страдание. Те са ученици, учат се и посрещат приключенията на живот, общуват с хората в квартала, създават приятелства. Всички те имат семейства, които нямат родителски капацитет и са социално слаби. Затова техните деца са настанени в центъра.

В ЦНСТДМУ в жк „Слатина“, София, са настанени 7 деца и младежи (от 10 до 25 години) с тежка форма на детски церебрален паралич, слепота и проявяващи психично страдание. Част от тях идват от дома в Могилино.

Всички деца и младежи не говорят и не разбират какво им се говори, те са с тежка умствена изостаналост, на инвалидни колички или лежащи, на памперси, хранят се и се обгрижват от персонала.

Основните ни нужди са: ежемесечно закупуване на памперси, мокри кърпи, събиране на средства за лято 2020, спално бельо, големи хавлиени кърпи, храни, допълнителни лекарства без направление.

И двата центъра ще бъдат благодарни, ако станете част от партньорската мрежа на ЦНСТДМУ и подкрепите развитието на техните деца и младежи.

Екипът на ЦНСТДМУ е на разположение за уточнения и въпроси.

Галина Йотова, управител на ЦНСТДМУ, тел: 0877 127 256, yotova_galina@abv.bg 

Сдружение „Дете и пространство“, ЕИК: 131333228,  адрес: София 1606,  район Красно село

бул. „Ген. Тотлебен” №11, ет. 1, ап. 1

Банкова сметка в Първа инвестиционна банка:

ЦНСТ - IBAN   BG39FINV91501214815687

BIC: FINVBGSF

Моля почакайте...