-

150 години от основаването на Българската академия на науките

BAS-Title-sm

С изложба на открито, посветена на постиженията на научните звена на БАН и  награждаване на ръководителите на най-успешните проекти по програмата за подпомагане на млади учени и докторанти Българската академия на науките открива честванията, свързани с отбелязванeто на 150-годишнината на Академията. Събитията ще се проведат на 2 октомври 2019 г. (сряда).

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски ще открие изложбата на Моста на влюбените на НДК в 11:30 часа. Тържественото връчване на наградите на 41 млади учени от БАН, организирано от комисията за млади учени към 7-мото Общо събрание, ще се проведе в залата на Националния археологически музей на БАН от 17:00 часа (вход с покани).

Сребърна възпоменателна монета „150 години Българска академия на науките“ пусна в обращение Българската народна банка от 16 септември 2019 г. Предстои валидиране на марка по повод годишнината, специален документален филм разказва за историята на Академията, три книги - за сградата на БАН, която е паметник на българското културно наследство, кратка история, дарителството и благодетелите са подготвени по повод празника. Международна научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“  ще се проведе в Академията под егидата на ЮНЕСКО.

Тържествен концерт-спектакъл ще се състои на 12 октомври (събота),  в зала 1 на НДК.  На тази дата през 1869 г. в румънския град Браила е учредено Българското книжовно дружество, а Българската академия на науките е негов правоприемник.

В съботния ден музеите на БАН (Природонаучен, Етнографски, Национален археологически и Национален антропологичен музеи) и Ботаническата градина на БАН ще са с вход свободен за посетители.

Календарът на честването включва специални събития като Дни на отворените врати в институтите на Академията, научни конференции, семинари, публични лекции и др.

Цeнтралната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници  на БАН (в двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН,  бул. „Цариградско шосе“ № 72) ще представи първия в България Демонстрационен павилион с почти нулево енергийно потребление. В Световния ден на зрението – 8 октомври водещи специалисти ще говорят в БАН за превенцията и лечението на застрашаващи зрението заболявания. Организатор е Отделението за медицински науки към Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН (САЧК).

Изложба в централата на ЮНЕСКО в Париж ще представи пред международната общност дейността на Академията. Експозициите „Томичовият псалтир от колекцията на Държавния исторически музей в Москва“  НАИМ-БАН (вход с покани) и „Технологии и материали в полза на обществото“ в БАН са посветени на честването.

По повод своята 150-годишнина БАН създаде юбилейно лого и специална интернет страница.

На http://www.bas.bg/150-bas/ можете да следите календара на събитията.

ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯТА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 150-ГОДИШНИНАТА НА БАН

2.10 – 11:30 часа - Моста на влюбените НДК - откриване на изложба, посветена на постиженията на научните звена на БАН 

2.10 – 17:00 часа – Национален археологически институт с музей на БАН (НАИМ) -връчване на награди на отличените от Общото събрание млади учени (вход с покани)

1- 4.10.  - Седмица на отворените врати в Института по математика и информатика

3-4.10. – 10:30 часа – Дни на отворените врати в Института по информационни и комуникационни технологии

7.10. – предаване на БНТ „История БГ“, посветено на 150-годишнината на БАН

7.10. – 11:00 часа  - БАН  - Валидиране на марка, с участието на министъра на транспорта Росен Желязков

7.10. – 11:30 часа - БАН , зала „Проф. Марин Дринов“ - представяне на филма за 150 годишнината на БАН

8.10. – 15:00 часа - БАН - експертна група по превантивна медицина, отделение „Медицински науки“, Събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК)– Световен ден на зрението 

9.10. – 18:30 часа – НАИМ – откриване на изложба „Томичовият псалтир от колекцията на Държавния исторически музей в Москва“ (вход с покани)

9.10. – 11:00 часа - БАН - зала „Иван Е. Гешов“ (207)- представяне на трите книги – за архитектурата, кратка история на БАН и дарителството, под редакцията на чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН

8-9.10. – 13:30 часа - Дни на отворените врати в Геологическия институт

10.10.  – 10:30 часа – Цeнтрална лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници  на БАН (ЦЛ СЕНЕИ -  в двора на „Научeн комплекс 2“ на БАН на бул. „Цариградско шосе“ № 72) - откриване на Демонстрационен павилион  с почти нулево енергийно потребление

12.10                        

·     11:00 часа - БАН - Ръководството на БАН приема поздравления от поканените чуждестранни гости

·     Музеите на БАН и Ботаническата градина с „вход свободен“ за празника

·     19:00 часа - зала 1 на НДК – Тържествено честване

16.10 - 11:00 часа - Откриване на изложба в Париж в централа на ЮНЕСКО

16.10 – Ден на отворените врати в Института по физика на твърдото тяло и изложба (14 - 18.10 в БАН, фоайе) „Технологии и материали в полза на обществото“

17.10./18.10. – 09:00 часа – БАН Международна научна конференция „Актуални проблеми в изучаването на нематериалното културно наследство и прилагането на Конвенция 2003. Приносът на учените от БАН“

С всички съпътстващи събития, посветени на 150 години БАН можете да се запознаете в Календар на честванията на сайта http://www.bas.bg/150-bas/ 

Моля почакайте...