-

Международен фестивал „Антистатик”: Тази вечер празнувам

Международен фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик”

представя

21 май / 19:30/ ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс
пл. България 1, Национален дворец на културата (в подлеза срещу фонтаните)

Via Negativa (Словения)

ТАЗИ ВЕЧЕР ПРАЗНУВАМ

Идея Урош Каурин, Боян Яблановец
Текст и режисура Боян Яблановец
Музикални адаптации Томаж Гром
Светлинен дизайн Игор Ремета
Продуцент Шпела Трошт
Изпълнители Урош Каурин и Томаж Гром

Времетраене 45 мин.

Повече информация на: http://antistaticfestival.org/tonight-i-celebrate/ 

Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс „Антистатик” е част от Календара на културните събития на Столична община.

Моля почакайте...