-

Научна конференция "София-Скопие: културни модели и миграции"

Sofia-Skopie

Научната конференция "София-Скопие: културни модели и миграции" е част от едноименния проект, който се осъществява от "Академично етноложко сдружение - СУ" с финансовата подкрепа на Програма "Култура" на Столична община и в партньорство с катедра "Етнология" в Исторически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Основна цел на проекта е да се направи етнографско изследване върху историята, нематериалното културно наследство и общностите, създадени и привнесени от преселниците от Македония в миналото и в наши дни в гр. София

В рамките на конференцията ще бъдат представени резултатите от проучванията на учени от България и Северна Македония.

Част от събитието ще бъде лекция на доц. д-р Наум Кайчев, който от май 2018 г. е заместник-съпредседател на Съвместната комисия по историческите и образователни въпроси с Република Северна Македония. Лекцията е на тема "Миграциите от Костурско, Югозападна Македония към София, Цариград и Северна Америка".

17-18 май 2019 г., Софийски университет "Св. Климент Охридски" (бул. "Цар Освободител" 15)

Програма:
17 май 2019 г. (петък)

10:00-11:00 – регистрация на участниците – Нова конферентна зала, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, северно крило, втори етаж

11:00 – Откриване на конференцията

11:00-11:15 – Приветствие от доц. д-р Джени Маджаров – Ръководител на катедра „Етнология“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“

11:15-11:30 – Приветствие от гл. ас. д-р Петя Василева – Груева, председател на Академично Етноложко Сдружение – СУ

Първа сесия: въвеждащи доклади; модератор: Надежда Иванова
11:30-12:00 – проф. д. ист. н. Светлозар Елдъров, ИБЦТ-БАН: Македоно-одринското дружество в София (1895 - 1903)

12:00-12:30 – проф. Ана Ашталковска Гаjтаноска, Институт за етнологија и антропологија, УКИМ - Скопје: Македоно – бугарски академски односи во времето на социjализмот

12:30-13:00 – дискусия

13:00-14:30ч. – Обедна пауза

14:30 – 15:10 – Лекция:
доц. д-р Наум Кайчев, СУ „Св. Климент Охридски“: Миграциите от Костурско, Югозападна Македония към София, Цариград и Северна Америка
15:10 – 15:30 – дискусия

15:30-15:50 – Кафе пауза

Втора сесия, модератор: гл. ас. д-р Петя Василева - Груева
15:50-16:05 – Милан Мераков, докторант в катедра „История на Византия и балканските народи“, СУ „Св. Климент Охридски“: Дейността на организацията „Сдружение на бежанците от Егейска Македония” в Югославия (1950-1954)

16:05-16:20 – Стамен Кънев, докторант в ИЕФЕМ - БАН, Значение и роля на македонските културно-просветни и благотворителни братства в гр. София през първата половина на ХХ век

16:20-16:40 – дискусия


18 май 2019 г. (събота)
Първа сесия, модератор: Божидар Първанов
11:00-11:15 – ас. Виктор Траjaновски, докторант в Институт за етнологија и антропологија, УКИМ - Скопје: Османлискиот изглед на Скопjе презентиран низ алатката Google My Maps

11:15-11:30 – Маja Доновски Лукареска, докторант в Институт за етнологија и антропологија, УКИМ - Скопје: Симболички набој на просторот – плоштад „Македонија“- антрополошки поглед

11:30-11:45 – Надежда Иванова, докторант в катедра „Етнология“, СУ „Св. Климент Охридски“: Преселниците от Македония в квартал Лозенец и паметта за тях днес

11:45-12:05 – дискусия

12:05-13:30 – Обедна пауза

Втора сесия, модератор: Милан Мераков
13:30-13:45 – доц. д-р Инес Црвенковска Ристеска, Институт за етнологија и антропологија, УКИМ - Скопје: Неформалната економиjа на населението од градот Крива Паланка на североисточната граница во раниот пост социjалистички период на Република Македониjа

13:45-14:00 – Марина Яниславова и Божидар Първанов, докторанти в катедра „Етнология“, СУ „Св. Климент Охридски“: Животът на македонци между две държави и тяхното устройване в България

14:00-14:15 – гл. ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ – БАН: Христо Вакарелски и неговото желание за преселване в Македония

14:15-14:35 – дискусия

14:35-15:00 – Кафе пауза

Трета сесия, модератор: Стамен Кънев
15:00-15:15 – Андони Андреев, докторант в катедра „История на Византия и балканските народи“, СУ „Св. Климент Охридски“: Есенната празничност в НР Македония на страниците на в. „Нова Македония“ (1955-1956 г.)

15:15-15:30 – проф. д-р Мирјана Мирчевска, Институт за етнологија и антропологија, УКИМ - Скопје: Антропологиjа на религиjата и jавниот простор во постсоциjалистичко Скопjе

15:30-15:45 – проф. днк. Маргарита Карамихова, катедра „Нова и най-нова история на България“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“: Академичният диалог не познава граници. Пролетното училище „Етнография на социализма“ в Крива Паланка, Северна Македония

15:45-16:05 - дискусия

Закриване на конференцията


Организационен комитет:
Надежда Иванова
Стамен Кънев
Марина Яниславова
Божидар Първанов

Моля почакайте...