-

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО „СОФИЯ – ГРАД НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОНОМИКА”

На 5 декември 2018 г. (сряда) от 16.00 ч. до 17.30 ч. в Американския център на Столична библиотека (пл. «Славейков» №4А) Столична община и Обсерватория по икономика на културата организират представяне на изследването "София – град на творческата икономика".

Целта на изследването е чрез анализа на културните ресурси да се стимулира ефективното и ефикасно управление на стратегията за култура на Столична община, както и стратегията „София – творчески град на киното”.

В настоящия контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект – създава се понятие за културата в културен, социален, символен и икономически аспект. Ето защо, цел на това проучване е да се докаже приноса на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града.

За участие са поканени представители на Столична община, Министерство на културата, Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции, Асоциация за развитие на София, Изпълнителна агенция „Национален филмов център“, както и представители на различните културни и творчески индустрии в България.

Изследването е резултат от съвместен проект на Обсерваторията по икономика на културата и Столична община.

 

Моля почакайте...