-

СТАРТИРА ПРОГРАМА „НАВЪН” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПОДКРЕПА НА ВРЕМЕННИ ХУДОЖЕСТВЕНИ ИНСТАЛАЦИИ В ГРАДСКА СРЕДА

През 2018 г. Столична община, чрез Дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда -  площадка „Мавзолей“ за 2019 г.

Срокът за подаване на проекти е от 1 октомври 2018 г. до 15 ноември 2018 г., включително.  

Проектните предложения се приемат в деловодството на Дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани.

Повече информация за правилата, изискванията и необходимите документи за кандидатстване по Програма „Навън” вижте тук.

Моля почакайте...