-

Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

До 31-ви януари 2018 г. се удължава срокът за прием на творби за седмото издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.

Напомняме, че конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години. Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка)

Н А Г Р А Д И  (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп

Втора награда – таблет

Трета награда – таблет

Поощрение – книги

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите   ще се състои през първата половина на 2018 г.

Творби ще се приемат до 31 януари 2018 г., включително, до 17.00 ч. в Деловодството на Дирекция «Култура» или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1000

пл. «Славейков» №4, ет.4

Дирекция «Култура»  

За конкурса «Ще ти разкажа приказка»

Материали не се връщат.

Телефон за информация:
02 986 22 78 – Дирекция „Култура”

Моля почакайте...