-

Национален детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”

Дирекция “Култура” на Столична община организира седмо издание на Националния детски конкурс за авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”.

Конкурсът е на свободна тема и в него могат да участват деца в две възрастови категории: 9-12 години и 13-15 години.

Всеки автор може да участва с приказка (до три печатни страници), в четири екземпляра, изпратени в запечатан плик, като изпише върху всеки от четирите екземпляра лични данни (трите имена, дата на раждане, град, точен адрес, училище и телефон за връзка)

Н А Г Р А Д И  (за двете възрастови групи):

Първа награда – лаптоп

Втора награда – таблет

Трета награда – таблет

Поощрение – книги

Награждаването на победителите и представянето на сборника с творбите им ще се състои през първата половина на 2018 г.

Творби  ще  се приемат до 20 декември 2017 г., включително, до 17.00 ч. в деловодството на Дирекция "Култура" или изпратени по пощата (важи пощенското клеймо) на адрес:

София 1000

пл. «Славейков» №4, ет.4

Дирекция "Култура"

За конкурса "Ще ти разкажа приказка"

Материали не се връщат.

Телефон за информация на Дирекция „Култура”: 02 986 22 78 

 

Моля почакайте...