Карнавална лаборатория (5)

Проектът има отношение към развитието на творческия потенциал и таланта на младите хора в града. Превръщането на акта на творчество в достъпно, приятно и споделено преживяване, поощряване на активното включване на подрастващите и младежите в културния живот на столицата и осигуряването на интересна, здравословна и смислена алтернатива за оползотворяване на свободното им време през летните месеци, на открито. Събитието има образователен характер и запознава младите хора с формите на карнавала и театър, извън стените на традиционните пространства.

19.07.2015 – Парк при ОКИ ДК „Искър“ (ж.к. Дружба - езерото)
17:00 – 18:30 Карнавална лаборатория (5)

снимки: Яна Пункина

Моля почакайте...