Цвят, звук, движение

Лятна изложба в галерия Credo Bonum

За повече от месец, залата на галерия Credo Bonum ще заживее по законите на геометрията, в ритъма на цвета, със звук и светлина. Изложбата „Цвят, звук, движение” събира художници, които гледат на изкуството, като на задълбочено лабораторно занимание. Те работят, както с класически живописни техники, така и с най-новите дигитални технологии.

Геометричната абстракция обединява живописта и рисунките на Георги Димитров, Мария Чакърова и Николай Петков. За тях фигуралният свят е останал да съществува на ниво геометрична форма, а цветът едновременно изразява преживявания и идеи, но е и композиран по законите на спектралния анализ, използвайки опита на Западноевропейския модернизъм.

Трите движещи се и светещи колони на COLUMNICATION (съчетание между думите колона и комуникация), усещат емоциите на посетителя. Те притежават сензори, които отчитат нервността на човешките движения, което кара инсталацията да променя своето поведение в съзвучие с човешкото присъствие.

Още за събитието виж ТУК

Моля почакайте...